+46 472 483 93
support@innonet.se

FAQ P-LIGHT Elektronik

VIKTIGT – Inkoppling av P-LIGHT elektronikbox MAXI/MAXI XL/MAGNUM/HYDRO COMP/HYDRO-MAGNUM FRAME

Använd alltid RKKB-kabel för inkoppling av P-LIGHT.

P-LIGHT släcks efter bara någon sekund.

Om belysningen endast lyser någon sekund när man tänder P-LIGHT, koppla bort kablage på plint 4 och 6 och tänd igen, om belysningen då lyser, mät mellan plint 3 (- Ground) och kablagen som suttit på plint 4 / 6. Om spänning finns här, finns någon förbindelse mellan inkommande och belysningskretsar som måste separeras.

OBS – särskilt viktigt för rubricerade artiklar enligt ovan:

För att säkerställa full laddning och funktion skall ledarna mellan släpets/trailerns kopplingshandske (till lastbil) och P-LIGHT plint 3, 4 & 6 vara min 2,5 mm².

Vid för klent kablage/klenare ledare kan risk föreligga för otillräcklig återladdningsförmåga av batterierna.

Ledare för övrig inkoppling dimensioneras för den förbrukning som är tillkopplad.

Vad är det för årligt underhåll man behöver göra?

Kontrollera att bultförband, låda, tryckknappar, locktätning, batterifastsättning mm inte är skadade eller har lossnat.
Kontrollera att ledningar, kontakter, batteripoler mm inte är skadade eller oxiderade mm.
För att förhindra korrosion ska kabelskor, kontakter, batteripoler mm vid behov smörjas in med kontaktfett, vitt vaselin el dyl.
Kontrollera batteriernas kapacitet genom belastningsprov med avsedd testutrustning. Rekommenderbart är även att starta P-LIGHT® och låta belysningen/option vara tänd tills elektroniken själv stänger av P-LIGHT®. På det sättet kan kontroll göras att P-LIGHT® har tillräcklig batterikapacitet för tänkt behov (+ marginal).
VIKTIGT! Eftersom batterierna med tiden tappar kapacitet (som alla laddbara batterier) måste man utföra batteritest så man vet när det är dags att byta. Slarvar man med det kan det resultera i att P-LIGHT® kanske inte klarar av att lysa den tid man förväntar sig när man ställt släpet/trailern vid en korttidsparkering. D v s Byt batterierna i tid!

Ladda ner servicebok här

Test vid problem

Om det skulle uppstå något problem med er P-LIGHTS funktion börja alltid med att göra en första funktionstest med hjälp av det i er P-LIGHT låda bifogade Testprogrammet, den lilla Supportbilagan, en grundligare förklaring till ev. felkoder finner ni på sidan 1 t o m 5 samt också ett el schemat på sid 6 i Bruks och Installationsanvisningen. Ni hittar även denna information på vår supporthemsida.
De vanligaste förekommande problemen är:

Belysning slocknar efter kort tid – se avdelning ”Batterifrågor”

Lamporna på släpet tänds så fort jag kopplar av trailern – hur släcker jag dom?

Programmerbar tändning

Alternativ 1

Midi: Bygla mellan plintarna 23 och 24 i minst 20 sek.

Maxi, Maxi XL, Magnum, Magnum Frame och Hydro:

Håll tryckknapp 2 (Option) intryckt i minst 20 sek.
Därefter kommer ett meddelande på displayen, vill Ni ändra, upprepa prosiduren igen.
AUT ON = Tänder ALLTID P-LIGHT® utgångarna 5 & 7 när fordonet stängs av eller kopplas ifrån.
AUT OFF = Tänder ALDRIG P-LIGHT® utgångarna 5 & 7 när fordonet stängs av eller kopplas ifrån (Fabriksinställning vid leverans)

Halva eller delar av trailerns belysning slocknade då P-LIGHTEN kopplades in, ingen säkring har gått sönder?

Kontrollera att det inte finns någon strömkälla parallellkopplad mellan P-LIGHTENS plint 4 och 6 vilken kan orsaka bakström.
Kontrollera att jordningen är fullgod.
Kontrollera att det inte finns några glappande kontakter.
Kontrollera att alla glödlampor är felfria på trailern.

Automatsäkringen löst/löser ut, var och vad kan felet vara?

Fel indikeras genom att texten ”ERR” och ”Fx”, där x utgörs av en siffra eller bokstaven C (t.e.x F1) se bifogad symbolnyckel till F-koderna, växlar i displayen. Härigenom hittas vilken säkring som löst och till vilken kopplingsplint den hör.

OBS: Automatsäkringsproblem orsakas oftast inte av något problem eller fel på P-LIGHTEN utan felet hittas vanligtvis i den anslutna utrustningen där det vanligaste felet är kortslutning i denna, tex en lampa.

OBS: Om en automatsäkring löst ut måste spänningen kopplas ifrån i ca 15-60 sek för att säkringen ska återställa, detta görs efter att fel har åtgärdats (som tex byte av en felaktig glödlampa).