+46 472 483 93
support@innonet.se

Garanti/Reklamation

P-LIGHT Reklamationsblankett

Här kan du ladda ner reklamations- och garantidokument.


Reklamations- och garantirutin/process

1. Anmälare/kund fyller i reklamationsanmälan.
2. Reklamationsanmälan samt reklamerad produkt insändes till InnoNet.
3. Reklamationsärende dokumenteras och åsätts ett reklamationsnummer av InnoNet.
4. InnoNet support gör en bedömning av reklamationen.
5. Reklamation godkänns eller avslås .
6. Om reklamation godkänns ersätts anmälare/kund av likvärdig produkt om garantivillkoren i övrigt är uppfyllda.
7. Om felkälla ej helt kan fastställas utan kräver en grundligare utredning så sänds u
utbytesartikel till anmälare , dock faktureras denne t.v. med information om att
anmälare efter den fortsatta utredningen av artikel samt skada och i händelse av då godkänd reklamation så krediteras anmälaren
8. Fortsatt utredning – i de fall InnoNet ej kan klargöra felorsak och det kan antas
att felkälla ligger hos artikel/produkt levererad från underleverantör så sänds artikel till berörd underleverantör för grundligare utredning tillsammans med kopia på InnoNets reklamationsanmälan och övrig för ärendet relevant information.
9. Om sådan utredning visar att ev. fel/skada är att härröra till underleverantör så
ställs reklamationskrav till underleverantör från InnoNet.
10. Reklamations och garantiärenden dokumenteras med anmälan , bilagor amt
avslutande sammanställningsdokument inom InnoNets avvikelsesytem.

Instruktion gällande besiktningsfoton till reklamationsdokumentation P-LIGHT

Utöver reklamationsdokumentet ska nedanstående foton på reklamerade artiklar tas och bifogas till reklamationsärenden:

Foto på skada/skador
1. Foton visande innanmäte P-LIGHT låda
2. Foto på styrenhet/elektronikkort
3. Foto på kablage inkl. inkoppling i plint
4. Foto på batterienheter
5. Foto på serienummer
6. Övriga för reklamationsanmälan viktiga foto

PDF Reklamationsblankett SvenskPDF Warranty and service EnglishPDF Takuu- & huoltokäsittelyn perustiedot