+46 472 483 93
support@innonet.se

Testprogram

P-LIGHT Testprogram

P-LIGHT® är utrustad med eget testprogram för efterkontroll och felsökning.  Se filmen på testprogrammet nedan.

För att testprogrammet ska kunna visa alla värden krävs att bilen är påkopplad och parkeringsbelysning tänd.

För att komma in i menyn hålls tryckknapp 1 på P-LIGHT® lådan intryckt i ca 8-10 sekunder, när programmet startat kan knappen släppas. Därefter startar automatiskt en rullande meny på elektronikboxens displayer. Först visas programmets versionsnummer, sedan spänningen i volt enligt nedanstående ordning.

Kod…..Plint………………Riktvärde
U 4…..Spänning på plint 4 (Krets 1 in)…………………………………min 24V
U 6…..Spänning på plint 6 (Krets 2 in)……………………………..….min 24V
U 8…..Spänning på plint 8 (Option in, endast Maxi)……………min 0V
U C…..Spänning ut från den inbyggda laddaren/boostern…ca 28V/20 Grader
U 1…..Spänning på plint 1 (P-LIGHT® batterierna)……………..ca 25V

Ev. utlösta automatsäkringar indikeras genom att texten ”Err” växlas med ”F x” där x är den/de automatsäkringar som löst ut.
Ny felkod på P-LIGHT fr o m Februari 2015 (C11 & CC1).

Om felkoden ”C11” eller ”CC1” visas på displayen betyder det att batterierna varit djupt urladdade med låg batterispänning som resultat. Detta kan bero på dels fel i laddaren men även stora uttag utan att batteriet hunnit återladda sig tillräckligt under körningen med fordonet.

Om batterispänningen går under programmerad gräns längre, stängs plint 10 (AUX) av och indikerar då ”C11” på displayen. För återstart krävs 5 minuters spänning på plint P4/P6 (lastbilen tillkopplad och belysning på). Om spänningen i batterierna efter denna tid överstiger programmerad gräns, aktiveras plint 10 (AUX) igen. Viktigt att batterierna hinner få en riktig uppladdning igen efter detta.

Om inte spänningen överstiger 24V efter 5 min förblir plint 10 (AUX) avstängd och ”CC1” visas istället. Denna test sker på nytt varje gång spänning kopplas till plint P4/P6 i minst 5 min. Om ”CC1” inte slutar att visas efter några försök, är troligen laddare eller batterier skadade. I detta fall kontakta lämplig verkstad för kontroll och eventuellt byte av elektronikbox/batterier.

Ladda ner PDF här