+46 472 483 93
support@innonet.se

P-LIGHT Batteripack

P-LIGHT Batteripack

P-LIGHT Batteripack är 24V med 2 st seriekopplade 12V batterier och finns från 18 till 200Ah. Vid seriekoppling av batteri ska det var av samma storlek, kvalitet och ålder. Vid byte av batteri skall alltid båda batterierna bytas.

P-LIGHT Batteri är mycket bra driftbatterier av AGM-typ speciellt utvecklade för och ihop med P-LIGHT och för drift av utrustning på fordon och efterfordon, har många laddcykler som ger driftsäkerhet och lång livstid.

Ladda ner PDF sv/engLadda ner PDF fi/sv

Laddning

Normalt sker laddning av P-LIGHT Batteripack av en inbyggd intelligent laddare i P-LIGHT styrenhet/styrenheter.

Extern laddning
Vid extern laddning ska korsladdning ske, med det menas att man sätter
plus på ena batteriet och minus på det andra batteriet – då går laddningen genom båda batterierna och laddas samtidigt. Laddning ska ske med A upp till 20% av batteribankens storlek.

Till exempel, 18Ah med >5A, 45Ah med >10A, 150Ah med >30A och 200Ah med >40A laddning.

OBS! Har felkoden C11 eller CC1 visats i displayen och extern laddning görs kommer felkoden visas igen. För återstart av laddare krävs ca 5 minuters spänning på inkommande plint 4 och 6 på styrenheten (lastbilen tillkopplad och belysning på).