+46 472 483 93
support@innonet.se

P-LIGHT Servicebok

P-LIGHT Service Manual

I denna finns det rekommendationer om vad som bör göras och när. Den är ett bra komplement till installationsmanualen när du gör service och underhåll på P-LIGHT. I servicemanualen finns serviceprotokoll och plats för dokumentation av anmärkningar och åtgärder.

– Vi rekommenderar att ni eller er serviceverkstad alltid gör denna översyn på P-LIGHT när service utförs, dock minst en gång/år.

– Vi rekommenderar att årlig service dokumenteras.

– Vi rekommenderar att åtgärder och avvikelser dokumenteras.

– Se till att ha installationsmanualen till hands när du gör service och underhåll.

P-LIGHT originalreservdelar och tillbehör säkerställer drift och funktion. Det är viktigt att originalreservdelar och originalbatteri används då det är utvecklat för att vara driftsäkert. Har du frågor kontakta support eller order. Vi har alltid reservdelar på lager, de levereras normalt samma dag vid order innan 11:00.

Ladda ner PDF härServiceschema Hydraulmotor