+46 472 483 93
support@innonet.se

FAQ P-LIGHT Batteri

Hur länge håller ett batteri?
Detta är beroende på ett flertal olika faktorer som t ex hur stor belastning de utsätts för hur mycket som är inkopplat i belysningsväg), hur ofta de används, hur lång tid det går mellan återladdningarna. Du finner ett beräkningsschema i Bruksanvisningen som ger en fingervisning över användningstid vid olika belastningar.

Hur kontrollerar jag batteriladdningen?
Snabbast kontroll kan göras via P-LIGHTS inbyggda TESTPROGRAM alternativt med separat testutrustning, kontrollera också gärna båda batterierna var för sig för en exaktare information.

Batteriet/batterierna håller ej laddning – varför?
Kontrollera hur stor belastning (antal watt) som är inkopplat samt hur ofta P-LIGHT slås på/av under arbetsdagen. Beräkningsunderlag finns i Bruksanvisningen

Görs det många korta körningar och stopp under arbetspasset?
Om svaret är ja så kan det orsaka att batteriet ej hinner återladdas mellan de gånger man ska använda P-LIGHT.

Varför laddar batterierna ur sig väldigt snabbt?
Se ovan.

Kan jag ersätta batterierna med en annan typ än P-LIGHT original?
Du ska alltid använda original reservdelar till P-LIGHT eftersom dessa produkter är utvecklad och utprovade som en enhet.

P-LIGHT går ej att tända/P-LIGHT släcks (tänds en kort stund) trots att det finns tillräckligt med laddning i batterierna?

Tips: Kontrollera att det inte finns något parallellkopplat mellan plint 4 och 5 samt 6 och 7 – vilket ej får finnas.

Vid detta test skall lastbilens belysning vara släckt. Koppla bort kablaget på 4:an och 6:ans plint. Mät spänning på 4:an och 6:ans kablage, de skall vara spänningslösa. Tänd P-LIGHT belysningen, mät spänning på 4:an och 6:an igen, finns det någon spänning då så finns det en parallellkoppling, felsök och rätta till denna felkoppling, mät igen. Koppla därefter in 4:an och 6:ans kablage igen, därefter bör P-LIGHT belysningen fungera.

Tips: Testa aldrig P-LIGHT med batteriladdare då laddspänningen i en sådan kan orsaka strömspikar som skadar elektroniken.

Test skall alltid ske med tillkopplat fordon.

Test av batterier: Testa batterierna var för sig samt tillsammans.

Finns det differens på ett av batterierna ska båda batterierna bytas för att inget fel på funktionen av P-LIGHT skall uppstå, batterierna ingår i enheten parvis och utbyta ev endast ett batteri kan skada P-LIGHT´s funktion.