+46 472 483 93
support@innonet.se

P-LIGHT Hydraulik

OBS, Viktigt!
Vid installation på trailers med styrbara axlar – Glöm ej att ansluta backljussignalen

Vad är det för årligt underhåll man behöver göra?

Kontrollera att bultförband, låda, tryckknappar, locktätning, batterifastsättning mm inte är skadade eller har lossnat.
Kontrollera att ledningar, kontakter, batteripoler mm inte är skadade eller oxiderade mm.
För att förhindra korrosion ska kabelskor, kontakter, batteripoler mm vid behov smörjas in med kontaktfett, vitt vaselin el dyl.
Kontrollera batteriernas kapacitet genom belastningsprov med avsedd testutrustning. Rekommenderbart är även att starta P-LIGHT® och låta belysningen/option vara tänd tills elektroniken själv stänger av P-LIGHT®. På det sättet kan kontroll göras att P-LIGHT® har tillräcklig batterikapacitet för tänkt behov (+ marginal).
VIKTIGT! Eftersom batterierna med tiden tappar kapacitet (som alla laddbara batterier) måste man utföra batteritest så man vet när det är dags att byta. Slarvar man med det kan det resultera i att P-LIGHT® kanske inte klarar av att lysa den tid man förväntar sig när man ställt släpet/trailern vid en korttidsparkering. D v s Byt batterierna i tid!

Ladda ner Serviceschema för Hydraulmotor här

Övriga frågor, kontakta vår support på mail support@innonet.se eller på telefon 0472-48393