+46 472 483 93
support@innonet.se

P-LIGHT ADR-Kit

P-LIGHT ADR-Kit

– För monteringen av P-LIGHT i fordon för transport av farligt gods måste föreskrifterna i ADR / ADR 99 följas.

– Utförlig information för installation på fordon för transport av farligt gods (ADR) finns i MSB författningssamling ADR-S 2019 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling MSBFS 2018:5).

Ladda ner Information om inkoppling