+46 472 483 93
support@innonet.se

Takuu/valitus

P-LIGHT-valituslomake

Täältä voit ladata valitus- ja takuuasiakirjoja.


Valitus ja takuu rutiini / prosessi

1. Ilmoittaja/asiakas täyttää valituksen.
2. Valitus ja InnoNetille toimitettu tuote toimitettiin InnoNetille.
3. InnoNet dokumentoi ja antaa valituksen numeroon.
4. InnoNet-tuki arvioi kantelun.
5. Valitukset hyväksytään tai hylätään.
6. Jos valitus hyväksytään, ilmoittaja/asiakas korvataan vastaavalla tuotteella, jos takuuehdot muutoin täyttyvät.
7. Jos virhelähdettä ei voida täysin osoittaa, mutta se edellyttää perusteellisempaa
ilmoittajille, mutta hänelle laskutetaan tiedot, jotka koskevat
ilmoituksen jälkeen esineen ja vahingon lisätutkinnasta ja jos valitus on onnistunut, ilmoittajalle hyvitetään
8. Jatkuva tutkimus – tapauksissa, joissa InnoNet ei pysty selventämään virheen syytä ja voidaan olettaa, että
että vian lähde on alihankkijalta toimitetulla tuotteella/tuotteella, tuote lähetetään asianomaiselle alihankkijalle perusteellisempaa tutkimusta varten sekä jäljennös InnoNetin valitusilmoituksesta ja muut asiaa koskevat tiedot.
9. Jos tällainen tutkimus osoittaa, että vika/vahinko on osoitettava alihankkijalle, jotta
innoNetin alihankkijoille.
10. Valitukset ja takuutapaukset dokumentoituina ilmoituksella, liitteet
lopullinen kokoamisasiakirja InnoNetin poikkeamajärjestelmässä.

Tarkastuskuvia koskevat ohjeet valitusta varten P-LIGHT

Valitusasiakirjan lisäksi on otettava seuraavat kuvat mainostetuista esineistä ja liitettävä niihin valitustapauksiin:

Kuva vaurioista/vahingoista
1. Valokuvat, joissa näkyy sisuskalut P-LIGHT-laatikko
2. Kuva ohjausyksiköstä/sähköisestä kortista
3. Kuva kaapelointi sisältää. liitäntälohkon liitäntä
4. Kuva akkulaitteista
5. Kuva sarjanumeron mukaan
6. Muut valitukset tärkeät valokuvat

PDF-valituslomake ruotsiPDF-takuu ja huolto SuomiPDF Takuu- & huoltokäsittelyn perustiedot